بیمه شخص ثالث

بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه شخص ثالث)

در اين نوع بيمه، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (اعم از جاني يا مالي) تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

منظور از خسارت بدني، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی (جزیی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص‌ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد.

منظور از خسارت‌های مالي، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود(خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود ، منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه در صد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال مشخص میشود باشد)

بيمه شخص‌ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري است و در ايران نيز از سال 1347 اجباری شده است و علاوه بر پوششهای اجباری (تعیین شده بموجب قانون) پوشش جبران خسارات مالی‌ مازاد برآن نیز به صورت اختياري به متقاضيان ارائه مي‌شود.

مشتریان بیمه‌ شخص‌ثالث اتومبیل

طبق ماده 2 قانون شخص‌ثالث، تمامی دارندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص‌ثالث می‌باشند.(دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو می باشد)

خطرات تحت پوشش بیمه‌ شخص‌ثالث

 • هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.

خسارات خارج از تعهدات بيمه شخص‌ثالث

 • خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
 • خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مسبب حادثه.
 • خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تششعات اتمي و راديو اكتيو.
 • جریمه یا جزای نقدی
 • خسارات ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد مگر اينكه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

خساراتی که مسبب حادثه متعهد باز پرداخت آن است

در موارد ذیل بیمه گر خسارت زیاندیده را پرداخت میکند اما برای بازیافت آن به مسبب حادثه رجوع مینماید.

 • اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه.
 • رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان.
 • در صورتی که راننده مسبب حادثه ، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
 • همچنین در حوادث منجر به فوت یا جرح که علت حادثه یکی از تخلفات حادثه ساز باشد در اولین حادثه 2.5% ، در دومین حادثه 5% و در حوادث بعدی 10% خسارت پرداختی از مسبب حادثه بازیافت میگردد.

-اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

تخفيف عدم خسارت بيمه شخص‌ثالث

حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه‌گر مطابق تعرفه‌هاي مصوب تعيين و اعمال مي‌شود. به منظور تشويق بيمه‌گذاران به دقت در رانندگي و رعایت مقررات ، به آن دسته از بيمه‌گذاراني كه در يكسال بيمه‌اي هيچگونه خسارتي ایجاد نکرده باشند به هنگام تمديد بيمه‌نامه تخفيف اعطا مي‌شود و از پرداخت بخشی از حق بيمه سال‌هاي بعد به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود (سالانه پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد)

حق بیمه آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت افزایش می یابد.(حداقل 20 و حداکثر100 واحد)

 • کهنگی: وسایل نقلیه ای که بیش از 15 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد مشمول اضافه نرخ کهنگی (به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر تا 20 درصد) می باشند.
 • معاینه فنی: وسایل نقلیه ای که حسب مقررات ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند مشمول پنج در صد اضافه نرخ میباشند.

بيمه حوادث راننده

پوشش بيمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های بدنی (معادل دیه جراحات و نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبيل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی ، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده

 • مدارک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن.
 • بیمه‌نامه سال قبل. (در صورت دارا بودن آن)
 • تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.
 • مدارک شناسایی راننده خودرو.

مراحل دریافت غرامت حواث راننده :

 • تکمیل فرم اعلام خسارت حوادث راننده
 • تحویل مدارک مورد نیاز
 • بازخوانی مدارک
 • بررسی اصالت حادثه
 • بررسی و تعیین میزان غرامت توسط پزشک معتمد بیمه گر

-صدور حواله خسارت

 • پرداخت خسارت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده :

الف- یک برگ اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده مقصر

ب- اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه ، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده

ج- کروکی تصادف

د- گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی

هـ- اوراق بازجوئی از طرفین حادثه

و- گواهی های پزشکی قانونی

ز- آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای

ح- شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان و تصویرشناسنامه وکارت ملی وراث و یا ذینفعان خسارت در حوادث منجر به فوت .

ط- در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات وشناسنامه ابطال شده راننده متوفی .

ی- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد .

یادآوری

 • به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و براساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع

استفاده آن و پوشش‌های مورد نیاز ( درخواستی ) بیمه‌گذار تکمیل گردد.

 • جهت تمدید بیمه‌نامه شخص‌ثالث، حداقل 72 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمائید . چنانچه بیمه‌نامه قبلی نداشته و یا از

تاریخ اتمام اعتبار بیمه‌نامه یکسال یا بیشتر گذشته باشد معادل صددرصد حق بیمه شخص‌ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تأخیر در

حق بیمه‌نامه جدید جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعمال می‌گردد.

پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي)

شركت بيمه دانا به منظور رفاه بيمه‌گذاران محترم و زيان‌ديدگان ناشي از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه‌هاي ترافيك كه پس از

اين گونه حوادث ايجاد مي‌شود، خسارت مالي خودروهایی را که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین

طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی اجباری مندرج در این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت می‌نماید.

مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص‌ثالث و حوادث راننده

 • مدارک شناسایی خودرو(کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن.
 • بیمه‌نامه سال قبل در صورت دارا بودن.
 • تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.
 • مدارک شناسایی راننده خودرو.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث(مالی)

تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت .
اصل کوپن ( برش ) بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه .
اصل بیمه نامه شخص ثالث زیان دیده .
اصل گواهینامه های رانندگی مقصر و زیان دیده و کارت شناسائی ملی ایشان.
اصل کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
اصل کارت شناسایی و سند مالکیت خودروی زیاندیده و کارت شناسائی ملی مالک .
ارائه اصل کروکی سازشی و اصل و یا تصویر برابر اصل کروکی های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف در خساراتی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه نامه می باشد و یا نیاز به ارائه کروکی دارند.
در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیاندیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناسی بیمه گر الزامی است .
در خسارات داری کروکی بالاتر از مبلغ چهل میلیون ريال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیاندیده قبل از باز سازی جهت بازدید کارشناس بیمه گر الزامی است .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث جانی( بدنی):

تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت.
اصل کوپن ( برش ) بیمه نامه شخص ثالث مقصر .
اصل گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودروی ایشان و کارت شناسائی ملی راننده .
اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف .
اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی .
اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجوئی از مقصر و زیان دیدگان .
اصل یا تصویر برابر اصل گواهی های سازمان پزشکی قانونی .
اصل یا تصویر برابر اصل آرای صادره دادگاه .
اصل شناسنامه های مصدومین ، متوفیان ، ذینفعان دریافت خسارت و کارت شناسائی ملی ایشان .
اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پرونده بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس از حادثه .
در صورتی که در حادثه زیان دیده فوت نموده باشد ، اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات و اصل شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده :

تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت .
اصل کوپن ( برش ) بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده خودروی مقصر .
اصل گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودروی ایشان و کارت شناسائی ملی راننده .
اصل یا تصویر برابر اصل کروکی تصادف .
اصل یا تصویر برابر اصل گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی .
اصل یا تصویر برابر اصل اوراق بازجوئی
اصل یا تصویر برابر اصل گواهی های پزشکی قانونی .
اصل یا تصویر برابر اصل آرای صادره دادگاه در صورت وجود .
اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پرونده بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس از حادثه .
اصل شناسنامه راننده و ذینفعان دریافت خسارت و کارت شناسائی ملی ایشان .
در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد ، اصل یا تصویر برابر اصل گزارش معاینه جسد ، جواز دفن ، خلاصه رونوشت وفات و اصل شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است .
در صورتی که راننده مصدوم شده باشد مراجعه ایشان ( با ارائه کارت شناسایی معتبر ) به شرکت بیمه جهت معاینه پزشک معتمد بیمه گر الزامی است .