ویدئوهای یوتیوب/Vimeo

شما به راحتی میتوانید ویدئوها را به هر نوع صفحه ای یا پستی با المان صفحه ساز خاص ما به نام Video Player اضافه کنید .

ویدئو Vimeo

نمونه

ویدئو یوتیوب

نمونه